Praktijk De Tuinkamer
Zicht op leven

Hoe werkt het?

Voor psychosociale therapie heb je geen verwijzing van je huisarts nodig. Je kunt rechtstreeks contact met mij opnemen.

Start
Na je aanmelding volgt een intakegesprek.
In dit gesprek maken we kennis en bespreken we jouw hulpvraag en de verwachtingen die je hebt. Ook kunnen er andere vragen aan bod komen die mij helpen een beter beeld van jou en de herkomst van je klacht te krijgen. Voor een vervolg is het belangrijk dat er een klik is.

Handelingsplan
Besluiten we samen om verder te gaan, dan stellen we een handelingsplan op. Dit handelingsplan is a.h.w. een routekaart die aangeeft waar je naar op weg wilt en hoe we dat samen vorm willen geven. Bij akkoord, ondertekenen we het beiden en gaan we ervoor.

Traject
De gesprekken zullen bij voorkeur eens in de twee weken plaatsvinden. Elk gesprek duurt een uur. Soms krijg je huiswerk mee, zodat je thuis verder kunt met wat je leert en ontdekt.
Natuurlijk is er ruimte en overleg voor wat voor jou mogelijk en haalbaar is. Hoeveel gesprekken nodig zijn, is afhankelijk van je hulpvraag en je behoefte.

Evaluatie
We zullen regelmatig evalueren en opnieuw kijken naar wat nodig is. Zijn we goed op weg richting je doel(en), is de manier waarop we dat doen passend bij jou? Maar ook: kan er afgerond worden of is er nog iets anders nodig? Ook onze samenwerking zullen we evalueren. Zo nodig stellen we het handelingsplan bij.

Alternatieven
Mocht bij de intake of tijdens het traject blijken dat je mogelijk ergens anders beter op je plek zult zijn, dan zullen we samen zoeken naar een alternatief voor jou.

Hoe werk ik?
Ik werk integratief. Dat betekent dat ik uit verschillende psychologische stromingen elementen kies, die mogelijk het beste zullen passen bij jou en je hulpvraag. Gesprekken, werken met beeldmateriaal, wandelend of ervaringsgericht aan de slag; er is veel mogelijk.

Bronnen waaruit ik put zijn bijv.:
- Contextuele therapie
- Cognitieve gedragstherapie
- Transactionele analyse
- Werken met beeldmateriaal
- Ervaringsgericht werken
- Psycho-educatie
- Lichaamsgerichte therapie
- Motiverende gespreksvoering
- Positieve psychologie

Samen zullen we op zoek gaan naar hoe jij weer in verbinding komt; met jezelf en met de ander. We werken aan bewustwording, versterken van je veerkracht en leren te voelen en naar buiten te brengen van wat er van binnen in je leeft. Kortom: we gaan op zoek naar wie jij bent in jouw unieke zijn, zodat jij tot bloei kunt komen.